Автоаларми с дистанционно управление фиксиран код ST V2 xxx PT

Алармената система се управлява посредством двубутонно дистанционно управление. Системата може да бъде окомплектована и с четири бутонни дистанционни управления при необходимост за управление на отделни системи и автоматики. При този вариант първи и втори бутон на ДУ ще управляват автомобилнатаалармена система а останалите два могат да се програмират в други системи.

Пълна информация за продуктите:

 ST V2 xxx PT.pdf

Автоаларми с променящ се код FT V2 xxx HCS, FT V3 xxx HCS, FT V4 xxx HCS

 - "Скачащият" код е метод чрез който излъчения от предавателя към приемника код е различен при вско натискане на бутон. Използва се KEELOQ алгоритъма патентован от Microchip Technology Inc. Този алгоритъм в комбинация с 66 битова дължина (7,4.1019 кодови комбинации) на излъчвания код, изключва възможността за сканиране или прихващане на кода. Алармената система се управлява посредством двубутонно дистанционно управление. Системата може да бъде окомплектована и с четири бутонни дистанционни управления при необходимост за управление на отделни системи и автоматики. При този вариант първи и втори бутон на ДУ ще управляват автомобилната алармена система а останалите два могат да се програмират в други системи.

Пълна информация за продуктите:

 FT V2 xxx HCS.pdf

 FT V3 xxx HCS.pdf

 FT V4 xxx HCS.pdf