Can bus автоаларми (интерфейсни аларми)

Интелигентна защита на вашият автомобил

Цифрова (интерфейсна) автоаларма за Toyota – управлява се от оригиналния ключ (фабричното дистанционно), като следи цифровите кодове за заключване и отключване на автомобила.

Can bus aвтоаларми – свързават се към двупроводната цифрова шина на автомобила и се управляват от оригиналния ключ (фабричното дистанционно). По цифровата шина се управляват мигачите (за някои модели) и се следи състоянието на врати, капаци и контакт на автомобила.