Модули за централно заключване M2B SAW433,92 F8 xxx PT30 - фиксиран код

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA при изключени релета
Изходи: Релейни с превключващи контакти
15А/24V= ; 15A/120V~ при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 30

Пълна информация за продуктите:

 M2 SAW433,92 F8 xxx PT30.pdf

 

Модули за централно заключване M2B SAW433.92 F8 xxx HCS24 - променящ се код

"Скачащият" код е метод чрез който излъчения от предавателя към приемника код е различен при вско натискане на бутон. Използва се KEELOQ алгоритъма патентован от Microchip Technology Inc. Този алгоритъм в комбинация с 66 битова дължина (7,4.1019 кодови комбинации) на излъчвания код, изключва възможността за сканиране или прихващане на кода.

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA при изключени релета
Изходи: Релейни с превключващи контакти
15А/24V= ; 15A/120V~ ; при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 24

Пълна информация за продуктите:

 M2 SAW433.92 F8 xxx HCS24.pdf