Предназначени за ръчно и дистанционно управление на Ролетки, Бариери, Плъзгащи, Гаражни, Еднокрили и Двукрили врати задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели. Възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима.