Контролер за синхронизиране на няколко автоматизирани обекта

Програмируем контролер предназначен за синхронизиране и управление работата на няколко автоматизирани обекта с Дистанционно Управление – чрез предварително програмиране с еднократна команда от предавател се стартира последователност от действия на автоматизирани обекти при спазване на зададения им приоритет – подходящ за управление на товарни платформи на няколко нива.

Технически данни:
- CAN интерфейс за по сигурна и стабилна комуникация между отделните контролери .Обмена на информацията между два и повече контролера се базира на Can bus протокол.
- Честота на радиоканала: 433,92MHz
- Брой на програмируемите ДУ с различен код: 512
- Възможност за програмиране на 8бр. изходи и 8бр. входове - по спецификация на клиента
- 8 бр релейни изходи с възможност за комутиране на устройства с максимален ток до 16A/230V разпределени в четири групи
- 4 комбинирани входа с възможност за управление с маса или галванично развързани (чрез оптрони) с входно напрежение до 230V
- 8 входа с възможност за управление с маса подходящи за фотоклетки, бутони и други датчици.
- изход 24V/0.5A за захранване на периферни устройства
- Всички входове и изходи са със светодиодна индикация за състоянието си.
- Сериен порт с TTL нива за връзка с компютър за програмиране на предаватели и съответните им контролни функции, като достъпът до памета е защитен с потребителска парола.- размер

Забележка: За комуникацията с компютър е необходимо инсталирането на специална потребителска програма и подходящ преходник/адаптер за USB !