Система за контрол на достъп с дистанционно управление - позволява управление на четири обекта чрез един четири канален предавател. Лесно въвеждане и изтриване на потребители чрез PC клавиатура. Подходяща за изграждане на контролирана система за достъп на паркинги, гаражи, асансьори, жилищни и офис сгради или части от тях.

SCID F4 SAW433.92 PT512 - фиксиран код

Технически данни:
Захранващо напрежение: 220VAC
Собствена консумация: 20mA при изключени релета и осветление на дисплея
Изходи: 4, релейни, с нормално отворени контакти
15А/24V=
15A/120V~
10A/250V~
при активен товар
Честота на радиоканала:433.92MHz
Брой на програмируемите ДУ: 512
Брой на кодовите комбинации на ДУ: 2 097 152
Дисплей:2 реда по 16 символа
Интерфейс за PS2 клавиатура
Защита на кутията IP54
Забележка: Системата се окомплектова с избран вид предавател.

SCID F4 SAW433.92 PT

 

SCID F4 SAW433.92 HCS512 - променящ се код

Технически данни:
Захранващо напрежение: 220VAC
Собствена консумация: 20mA при изключени релета и осветление на дисплея
Изходи: 4, релейни, с нормално отворени контакти
15А/24V=
15A/120V~
10A/250V~
при активен товар
Честота на радиоканала:433.92MHz
Брой на програмируемите ДУ: 512
Дисплей: 2 реда по 16 символа
Интерфейс за PS2 клавиатура
Защита на кутията IP54
Забележка: Системата се окомплектова с избран вид предавател.

SCID F4 SAW433.92 HCS

 

Пълна информация за продуктите:

 SCID F4 SAW433.92 PT512.pdf

 SCID F4 SAW433.92 HCS512.pdf