Микровълнов датчик - МW2 509

Датчикът е предназначен за разширяване функциите на автомобилните алармени системи.Формира две защитни зони с регулируем обхват и регистрира преместването на обекти в техните граници. Първата зона определя обхвата на датчика. Тя има овална форма. Втората зона припокрива частично или изцяло първата.

Пълна информация за продукта:

 МW2 509.pdf