Модули за дистанционно управление

многофункционални програмируеми изделия с широко приложение в разширяване функциите на автоматизирани и охранителни системи, управление на осветление и други технологични процеси.

Тези изделия могат да бъдат закупени и от магазините на Щайнбергер ООД