Имобилайзер с 2бр. дистанционно управление - променящ се код

"Скачащият" код е метод чрез който излъчения от предавателя към приемника код е различен при вско натискане на бутон.
Използва се KEELOQ алгоритъма патентован от Microchip Technology Inc. Този алгоритъм в комбинация с 66 битова дължина (7,4.1019 кодови комбинации) на излъчвания код, изключва възможността за сканиране или прихващане на кода.

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Изход - релеен с превключващ контакт:
нормално отворен контакт 20А/14VDC
нормално затворен контакт 10A/14VDC при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92 MHz
Брой на програмируемите ДУ: 24

Ако желаете окомплектоване с друг вид предавател попълнете съответния номер - пример!!!