Wifi модул за дистанционно управление

Модула има един релеен изход и един вход.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление

Модула има два релейни изхода и два входа.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление

Модула има четири изхода и три входа.

 

 

Wifi контролер за  управление на ролетки задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели с вградени крайни изключватели.