Безжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на информация – те не само осигуряват мобилен достъп, но и самите са мобилни – мрежата лесно може да бъде преместена. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна дръзка между точките, които трябва да обменят някаква информация. Безжичните локални мрежи намират все по-голямо приложение.