променящ се код четири канала - TX 408 ch , TX 130 ch, 

Технически данни:
Честота на радиоканала – 433.92MHz
Кодираща интегрална схема - HCS301
Светодиодна индикация - в зелено
Захранване 12V с батерия A27 (за TX 130 ch -  Захранване 6V с две батерии 2016)

TX 408 ch

TX 130 ch