фиксиран код четири канала - TX 408 pt , TX 140 pt 

Технически данни: 
Честота на радиоканала - 433.92MHz,
Кодираща интегрална схема - PT2240B-S
Светодиодна индикация - в жълто
Захранване 12V с батерия A27

TX 408 pt