фиксиран код два канала - TX 222 pt , TX 218 pt, TX 156 pt

Технически данни:
Честота на радиоканала - 433.92MHz,
Кодираща интегрална схема - PT2240B-S 
Светодиодна индикация - в жълто
Захранване 12V с батерия A27 (за TX 156 pt - Захранване 6V с две батерии 2016)

TX 222 pt

TX 218 pt

TX 156 pt

 TX 156-S pt