Предаватели – с фиксиран и променящ се код

"Скачащият" код е метод чрез който излъчения от предавателя към приемника код е различен при всяко натискане на бутон.

Използва се KEELOQ алгоритъма патентован от Microchip Technology Inc. Този алгоритъм в комбинация с 66 битова дължина (7,4.1019 кодови комбинации) на излъчвания код, изключва възможността за сканиране или прихващане на кода.