Приемникът е предназначен за разширяване функциите на автоматизирани Гаражни, Ролетни, Плъзгащи, Двукрили врати и бариери, които имат контролери с вход за старт бутон. Чрез него един автоматизиран обект може да се включи към система за контрол на достъпа и/или да се оптимизира управлението му с един предавател. Модула има един релеен изход, зумер, възможност за програмиране на предаватели чрез програмиран вече предавател. Паметта е енергонезависима , захранване от 12V до 30V AC/DC
RCV2 F1 SAW433.92 PT31 - фиксиран код – до 31 ДУ
RCV2 F1 SAW433.92 PT255 - фиксиран код – до 255 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 12 до 30V AC/DC
Изход: Релен с превключващи контакти
15А/24V=
15A/120V~
при активен товар
Продължителност на импулса на изхода
на КАНАЛ1 0,25 сек.
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 31/255
Обхват: > 50м. при пряка видимост размер 

RCV2 F1 SAW433.92 PT

 

RCV2 F1 SAW433.92 CH25- променящ се код – до 25 ДУ
RCV2 F1 SAW433.92 CH204- променящ се код – до 204 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 12 до 30V AC/DC
Изход: Релен с превключващи контакти
15А/24V=
15A/120V~
при активен товар
Продължителност на импулса на изхода на КАНАЛ1 0,25 сек.
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 25/204
Обхват: > 50м. при пряка видимост размер

RCV2 F1 SAW433.92 HCS

 

Забележка:Ако желаете предавател към приемника изберете съответния каталожен номер - пример!!!

Пълна информация за продуктите:

 RCV2 F1 SAW433.92 PT31.pdf

 RCV2 F1 SAW433.92 PT255.pdf

 RCV2 F1 SAW433.92 HCS25.pdf

 RCV2 F1 SAW433.92 HCS204.pdf