Автоматика за плъзгащи врати

Контролера е предназначен за ръчно и дистанционно управление на Плъзгащи врати задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели. Има входове за фотоклетки, крайни изключватели и старт бутон, изход за управление на лампа, мек стоп и автоматичен режим, възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима.

SL F1 SAW433,92 xxx PT42 - фиксиран код

Технически данни:
Захранващо напрежение220V +/-10% 50Hz 
Консумация без товар20mA
Максимална мощност на управлявания мотор500 W
Време за работа0 до 4295 сек.
Време на паузата в автоматичен режим 0 до 4295 Сек.
Честота на радиоканала 433.92 МHz
Брой на програмируемите
ДУ с различен код29
Обхват: > 50м. при пряка видимост
Защита на кутията IP54

SL F1 SAW433,92 218 PT

 

Автоматика за бариери

Контролера е предназначен за ръчно и дистанционно управление на Бариери задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели . Има входове за фотоклетки, крайни изключватели и старт бутон, изход за управление на лампа, мек стоп и автоматичен режим, възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима.

BR F1 SAW433,92 xxx PT42 - фиксиран код

Технически данни:
Захранващо напрежение 220V +/-10% 50Hz
Консумация без товар 20mA
Максимална мощност на управлявания мотор 500 W
Време за работа 0 до 4295 сек.
Време на паузата в Автоматичен режим 0 до 4295 Сек.
Честота на радиоканала 433.92 МHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код 29
Обхват: > 50м. при пряка видимост
Защита на кутията IP54

BR F1 SAW433,92  218 PT

 

Пълна информация за продуктите:

 SL F1 SAW433,92 xxx PT42.pdf

 BR F1 SAW433,92 xxx PT42.pdf