Контролер за ръчно и дистанционно управление

Контролера е предназначен за ръчно и дистанционно управление на ролетки задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели с вградени крайни изключватели. Има вход за старт бутон, възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима. 

WRLS F1 SAW433,92 xxx PT42 - фиксиран код - до 42 ДУ
WRLS F1 SAW433,92 xxx PT255 - фиксиран код - до 255 ДУ

Технически данни:

Напрежение: 220V AC +/- 10%; 50/60 Hz
Собствена консумация: Imax = 20 mA
Мощност на двигателя: max 1000W
Време за отваряне и затваряне: програмируемо 1-240сек.
(фабрично зададено 20сек)
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 42/255
Обхват: > 50м. при пряка видимост
Защита на кутията IP54

WRLS F1 SAW433,92 156 PT

WRLS F1 SAW433,92 218 PT

WRLS F1 SAW433,92 xxx HCS28 - променящ се код -  до 28 ДУ
WRLS F1 SAW433,92 xxx HCS227 - променящ се код - до 227 ДУ

Технически данни:

Напрежение: 220V AC +/- 10%; 50/60 Hz
Собствена консумация: Imax = 20 mA
Мощност на двигателя: max 1000W
Време за отваряне и затваряне: програмируемо 1-240сек.
(фабрично зададено 20сек)
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 28/227
Обхват: > 50м. при пряка видимост

Защита на кутията IP54

WRLS F1 SAW433,92 156 HCS

WRLS F1 SAW433,92 218 HCS

Пълна информация за продуктите:

 WRLS F1 SAW433,92 xxx PT42.pdf

 WRLS F1 SAW433,92 xxx PT255.pdf

 WRLS F1 SAW433,92 xxx HCS28.pdf

 WRLS F1 SAW433,92 xxx HCS227.pdf