Контролера е предназначен за ръчно и дистанционно управление на ролетки задвижвани от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели с вградени крайни изключватели. Има входове за фотоклетки, крайни изключватели и старт бутон, възможност за програмиране на дистанционни управления (ДУ) и време на работа на двигателя. Паметта е енергонезависима.