Модулът има два релейни изхода, възможност за програмиране на предаватели и режим на работа. Паметта е енергонезависима
M2 SAW433,92 Tyco F8 xxx PT30 - фиксиран код – до 30 ДУ
M2 SAW433,92 Tyco F8 xxx PT255 - фиксиран код – до 255 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA без товар на изходите
Изходи:
канал 1 и 2 Релейни с превключващи контакти
нормално отворен контакт 30А/14VDC
нормално затворен контакт 25A/14VDC при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 30/255

размер 

M2 SAW433,92 Tyco F8 xxx HCS24 - променящ се код до 24 ДУ
M2 SAW433,92 Tyco F8 xxx HCS204 - променящ се код до 204 ДУ
Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA без товар на изходите
Изходи: канал 1 и 2 Релейни с превключващи контакти
нормално отворен контакт 30А/14VDC
нормално затворен контакт 25A/14VDC при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 24/204 размер 

Забележка:Ако желаете окомплектоване с друг вид предавател попълнете съответния номер - пример!!!!!

Пълна информация за продуктите:

 ????

 ????

 ????

 ????