Модулът има един релеен изход, възможност за програмиране на предаватели и режим на работа. Паметта е енергонезависима.
M1M SAW433,92 Pan F6 xxx PT30 - фиксиран код – до 30 ДУ
M1M SAW433,92 Pan F6 xxx PT255 - фиксиран код – до 255 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA без товар на изходите
Изход - релеен с превключващ контакт:
нормално отворен контакт 20А/14VDC
нормално затворен контакт 10A/14VDC
при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 30/255

размер

M1M SAW433,92 Pan F6 xxx HCS24 - променящ се код до 24 ДУ
M1M SAW433,92 Pan F6 xxx HCS204 - променящ се код до 204 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA без товар на изходите
Изход - релеен с превключващ контакт:
нормално отворен контакт 30А/14VDC
нормално затворен контакт 25A/14VDC
при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 24/204

размер

Пълна информация за продуктите:

 ????

 ????

 ????

 ????