Микро модули за дистанционно управление

многофункционални програмируеми изделия с широко приложение в разширяване функциите на автоматизирани и охранителни системи, управление на осветление и други технологични процеси