Триканален модул за дистанционно управление

Модулът има три релейни изхода, възможност за програмиране на предаватели и режим на работа. Паметта е енергонезависима
M3 SAW433.92 F11 xxx PT30 - фиксиран код – до 30 ДУ
M3 SAW433.92 F11 xxx PT255 - фиксиран код – до 255 ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA при изключени релета
Изходи: канал 1 и 2 Релейни с превключващи контакти
15А/24V= ; 15A/120V~ при активен товар
канал 3 Нормално отворен контакт
15А/24V= ; 15A/120V~ при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 30/255

Пълна информация за продуктите:

 M3 SAW433.92 F11 xxx PT30.pdf

 M3 SAW433.92 F11 xxx PT255.pdf

M3 SAW433.92 F11 xxx HCS24- променящ се код – до 24
M3 SAW433.92 F11 xxx HCS204- променящ се код – до 204

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6 mA при изключени релета
Изходи: канал 1 и 2 Релейни с превключващи контакти 15А/24V= ; 15A/120V~ ;
при активен товар
канал 3 Нормално отворен контакт 15А/24V= ; 15A/120V~
при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 24/204 размер

Пълна информация за продуктите:

 M3 SAW433.92 F11 xxx HCS24.pdf

 M3 SAW433.92 F11 xxx HCS204.pdf