Модулът има един релеен изход, възможност за програмиране на предаватели и режим на работа. Паметта е енергонезависима.
M1 SAW433,9 F6 xxx PT30 - фиксиран код – до 30ДУ 
M1 SAW433,9 F6 xxx PT255 - фиксиран код – до 255ДУ

Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Собствена консумация: 6mA при изкл. реле
Изход - релеен с превключващ контакт:
15А/24V=
15A/120V~ при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ с различен код: 30/255

Пълна информация за продуктите:

 M1 SAW433,9 F6 xxx PT30.pdf

 M1 SAW433,9 F6 xxx PT255.pdf

M1 SAW433.92 F6 xxx HCS24 променящ се код – до 24 ДУ
M1 SAW433.92 F6 xxx HCS204 променящ се код – до 204 ДУ
Технически данни:
Захранващо напрежение: от 10 до 16V DC
Изход - релеен с превключващ контакт:
15А/24V=
15A/120V~
при активен товар
Честота на радиоканала: 433,92MHz
Брой на програмируемите ДУ: 24/204
Режими на работа: 6

 M1 SAW433.92 F6 xxx HCS24.pdf

 M1 SAW433.92 F6 xxx HCS204.pdf

Тези изделия могат да бъдат закупени и от магазините на Щайнбергер ООД